Missie en Visie

Het is mijn missie om via bemiddeling mensen te overtuigen van het potentieel van conflict en hen in staat te stellen er constructief mee om te gaan. Op die manier stimuleer ik persoonlijke groei en verbind ik mensen (opnieuw) met elkaar. Zo draag ik bij aan een oordeelloze, begripvolle maatschappij.

Mijn visie vertaalt zich in drie kernwaarden:

  • Menselijkheid
  • Professionaliteit
  • Betrouwbaarheid

Lees meer

de Hefboom

De hefboom werd door de oud-Griekse wiskundige Archimedes uitgevonden. Een beroemd citaat van Archimedes luidt: "Geef mij een steunpunt en ik beweeg de aarde".

Lees meer