Samenwerken? Voorkom schipbreuk en bezint eer ge begint.

Samenwerken. Het is zowel een proces als een vaardigheid: hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Hoe maak je een succesverhaal van die onderlinge afhankelijkheid? Goede afspraken maken op papier? Zeker aan te raden. Maar ook het vooraf in kaart brengen van persoonlijkheden, ambities en andere menselijke factoren is zeker aan te raden. Ik verduidelijk.

Net als tijdens de eerste stappen in een relatie, word je bij aanvang van een samenwerkingsverband overspoeld door feelgood hormonen en overheerst enthousiasme en euforie. Mondjesmaat ontdek je vervolgens de minpunten aan die relatie. Kleine irritaties kunnen leiden tot woordenwisselingen, die op hun beurt niet zelden escaleren tot grote problemen.

Goede vrienden?

En dat dat gebeurt, is heel menselijk. Dit komt in de meeste relaties voor, ook in een professionele. Goede afspraken maken dus écht goede vrienden. Een huwelijks- of samenlevingscontract is dan ook één op één te vergelijken met een samenwerkingscontract of aandeelhoudersovereenkomst.

Maar daarin wordt vaak nog te weinig stil gestaan bij het intermenselijke aspect van samenwerken. Nochtans is het precies op dit niveau dat heel wat onenigheid ontstaat. De mensen die ik voor me krijg? Die worstelen vooral met verschillen in persoonlijkheid, ambitie, visie, aanpak, communicatie,… Deze thema's vooraf - of tijdens, wanneer je merkt dat het misloopt - met elkaar doorpraten, zal veel leed en kosten in de toekomst besparen.

Maar hoe begin je hieraan?

Als erkend bemiddelaar, gespecialiseerd in voorkomen van en begeleiden bij samenwerkingsconflicten, kan je bij mij terecht voor een samenwerkings- en aandeelhouderscontract. Ik behandel met veel aandacht de juridisch-technische punten in zo'n overeenkomst, maar ga daarna nog een stapje verder. Om conflicten die voortkomen uit verschil in persoonlijkheid, temperament of overtuiging te vermijden, ga ik dieper in op het menselijke en relationele aspect van samenwerken.

Krachtige methodiek

De Hefboom ontwikkelde een laagdrempelige maar krachtige methodiek om hiermee aan de slag te gaan. Idealiter doen we dit nog voor de samenwerking definitief gestart is maar ook in de eerste maanden nadien biedt mijn aanpak een enorme meerwaarde.

Wens je meer concrete informatie over een startend of hangend samenwerkingsverband? Ik voorzie jou en je toekomstige businesspartner graag van de juiste informatie. Want net als in een huwelijk is het doel niet om hetzelfde te denken, maar om samen te denken.

De Hefboom staat voor bemiddeling bij de start, tijdens of de beëindiging van de samenwerking en voor kwalitatieve trainingen/workshops rond 'omgaan met spanningen op het werk'.

Contacteer mij via 013 70 00 72 of [email protected].

Wil je meer informatie of een afspraak maken?