Bemiddeling op de werkvloer - preventief en constructief samenwerkingsconflicten aanpakken

Bemiddeling en de bemiddelaar: onbekend en onbemind.

De meeste mensen kunnen er zich wel iets bij voorstellen, maar begrijpen de positieve en constructieve mogelijkheden onvoldoende. Het leek mij dus nuttig om de meerwaarde in de schijnwerpers te zetten.

Bemiddeling is meer dan een alternatief voor een juridische procedure. Het is ook een managementtool waarmee je aan conflictpreventie kan doen. Het draait vooral om communicatievaardigheden die iedereen kan leren.

De essentie van bemiddeling

Sociale bemiddeling is een methode om samenwerkingsconflicten op te lossen is die zorgt voor inzicht en een beter vooruitzicht. Ik illustreer dit met een aantal praktische voorbeelden en daarna licht ik het scenario van de aanpak toe.

Deze professionele vragen en wensen zijn voor velen herkenbaar:

 • Het zou fantastisch zijn als mijn teamleden elkaar zouden respecteren en inspireren.
 • Het aantal ziektemeldingen verbaast. Is dit wel een fijne en gezonde werkomgeving?
 • Het zou de organisatie ten goede komen als de directieleden elkaar meer vertrouwen en constructiever werken.
 • Mijn medewerkers zouden beter mét elkaar spreken in plaats van óver elkaar.

Bemiddeling werkt dan volgens een duidelijk traject:

 1. Luisteren staat centraal - zonder (voor)oordeel de verschillende visies in beeld brengen. Dat kan alleen door het creëren van een veilige setting waarbij alles kan en mag gezegd worden.
 2. Naar de "plaats der moeite" gaan - met alle betrokkenen, via dialoog, samen naar de kern van het probleem durven gaan. Daar waar niemand anders komt omdat we er liever met een grote boog omheen stappen.
 3. Uitspreken waar het écht om gaat en oplossingen vinden die leiden naar een duurzaam resultaat.

Bemiddeling zoekt en vindt een wil, een weg, een uitweg.

De unieke rol van de bemiddelaar

Het bemiddelingstraject in goede banen leiden, is mijn werkterrein.

Ik ben geen coach, geen consultant, geen therapeut. Ik ben een erkend bemiddelaar, gespecialiseerd in samenwerkingsconflicten.

Bemiddeling heeft alles te maken met communicatie. Ik ben een facilitator die erin slaagt de dialoog tussen mensen opnieuw op gang te brengen waardoor de relatie tussen hen kan herstellen. Als 100% onafhankelijke en neutrale derde partij werk ik in alle vertrouwelijkheid en doorbreek ik impasses. Ik ben ik opgeleid om akkoorden - indien nodig - uit te schrijven en juridisch uitvoerbaar te maken.

Bemiddelend leiderschap en conflictpreventie

Je kan samenwerkingsconflicten niet voorkomen maar bemiddelend leiderschap kan er wel voor zorgen dat ze niet escaleren. Het is een stijl van aansturen waarbij de focus ligt op coaching en begeleiding, verantwoordelijkheid (terug)geven en empoweren van medewerkers om zelf antwoorden te laten vinden op hun uitdagingen.

Een bemiddelingsgerichte leidinggevende:

 • ziet een conflict als een groeikans
 • omarmt verschillen en gaat hierover in dialoog
 • voelt aan wanneer spanning sluimert en spreekt dit uit
 • oordeelt niet maar luistert neutraal naar de verschillende visies en standpunten
 • lost problemen niet zelf op maar ondersteunt zijn mensen om dat zelf te doen

Bemiddelend leiderschap vergt specifieke vaardigheden die iedereen kan aanleren.

De Hefboom verzorgt hiervoor opleidingen en workshops op maat en biedt groepstrainingen aan in open aanbod:

Diest, 26 september en oktober 2019 van 9u30 tot 16u30

Diest, 4 oktober 2019, 9u30 tot 16u30

Diest, 24 oktober 2019, 9u30 tot 16u30

Inschrijven en meer informatie: https://www.dehefboom.be/agenda

Naast het trainen in groep, kan je ook voor individuele begeleiding bij mij terecht. De Hefboom staat voor vertrouwelijkheid, professionaliteit en menselijkheid.

Wil je graag mee-r leren over conflicthantering en bemiddeling, neem gerust contact met mij op:

Dominique Renders

www.dehefboom.be

013 70 00 72

[email protected]

Wil je meer informatie of een afspraak maken?