Familiebemiddeling en gespreksbegeleiding

In de beste families komen conflicten voor. Maar ook hechte, jarenlange vriendschappen zie ik breken op een banaal meningsverschil dat helemaal is geëscaleerd. Ontzettend jammer. Ruzie maakt soms meer kapot dan je lief is. Vaak is het een goed bewaard geheim en vinden mensen het lastig om er met iemand over te spreken.

Dergelijke conflicten veroorzaken veel verdriet en zijn heel belastend omdat ze het normale, familiale of vriendschappelijke leven blokkeren.

Voorbeelden:

  • Partners die het gevoel hebben niet meer tot elkaar te kunnen doordringen
  • Telkens opnieuw ruzie over dat ene onderwerp waarin jullie van mening verschillen
  • Grootouders mogen door ruzie met de kinderen hun kleinkinderen niet meer zien
  • Broers en zussen zijn het oneens over de zorg voor hulpbehoevende ouder(s)
  • Perikelen over de verdeling van een erfenis
  • Conflicten over de gang van zaken in het familiebedrijf

In deze gevallen kan familiebemiddeling of gespreksbegeleiding een oplossing zijn.

Lees meer

(Echt)scheidingsbemiddeling

Wie gaat scheiden, denkt vandaag vaak in eerste instantie aan een advocaat of een notaris. Maar je kan hiervoor ook terecht bij een familiale bemiddelaar. Een verstandige keuze want scheiden onder begeleiding van een bemiddelaar, leidt vaker tot overeenkomsten waar beide partners tevreden mee zijn. De gemaakte afspraken worden hierdoor achteraf beter gerespecteerd. Je vermijdt uitputtende, dure en lange gerechtelijke procedures. Het scheidingsproces verloopt meestal sneller en is goedkoper. Scheiden is maatwerk want elk gezin is uniek. Een koppel dat de bemiddelingskaart trekt, kiest resoluut om de regie van hun scheiding in eigen handen te houden.

Lees meer

Ouderschapsbemiddeling

Er bestaan wel ex-partners maar natuurlijk geen ex-ouders. Door hun kinderen blijven mensen, zelfs na de scheiding, toch met elkaar verbonden. De nood aan constructieve dialoog blijft. Een ouderschapsplan is het geheel van afspraken die ouders maken om de opvoeding en zorg van hun kinderen zo goed mogelijk te regelen.

Lees meer

Wil je meer informatie of een afspraak maken?