Vakbonden

Je herkent wellicht volgende situaties:

  • Elk vakbondsoverleg lijkt wel een strijd
  • Elk voorstel tot wijziging stuit bij jouw vakbond op een 'njet'
  • Er wordt niet langer op de bal maar wel op de man gespeeld
  • Vakbondseisen lijken onredelijk en onrealistisch
  • Secretarissen spreken liever met de pers dan met de directie

Ook in jouw organisatie neemt de vakbond een onmiskenbare en belangrijke plaats in. Je gaat met hen in overleg en betrekt hen bij de bedrijfsvoering. Zij zijn jouw sociale partners. Toch voelt een partnerschap soms veraf.

Bemiddeling in sociale zaken is een geschikte manier om sterk gepolariseerde standpunten tussen vakbond en directie opnieuw bespreekbaar te maken. De aanwezigheid van een neutrale, onafhankelijke, derde partij doet in deze context wonderen.

Ik begeleid en structureer het debat. Hierdoor kunnen de gemoederen bedaren. Ik creëer een veilige, vertrouwelijke plek en geef een forum aan iedereen die aan de bemiddelingstafel zit om te uiten waar het écht om gaat. Het conflict kan besproken worden op niveau van belangen en eenieder wordt begeleid om de beweging van OF-OF naar EN-EN te maken.

Hoe ga ik te werk?

De conflicten tussen vakbonden en directie zijn vaak vrij ver geëscaleerd en een vertrouwensbreuk is meestal niet veraf. In deze context is het bij uitstek cruciaal dat ik geheel onafhankelijk en neutraal kan werken. Om dat te garanderen, is een uitgebreid intake- of kennismakingsgesprek vooraf met één van de partijen niet aan te raden.
In principe start ik onmiddellijk een bemiddeling op met alle partijen tegelijk rond de tafel. In bepaalde gevallen geef ik er toch de voorkeur aan om vooraf met de betrokkenen apart te spreken. Die individuele gesprekken dienen om de situatie te doorgronden en het kernprobleem vast te stellen. Als het conflict erg geëscaleerd is, kunnen die gesprekken ook de nodige rust brengen zodat het gezamenlijk traject constructiever kan verlopen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?