Teambemiddeling

Je herkent wellicht volgende situaties:

  • Mijn team lijkt wel op een kleuterklas
  • Ik doe zoveel moeite en toch krijg ik ze niet mee
  • Ik krijg de neuzen maar niet in dezelfde richting
  • Er hangt een negatieve sfeer in mijn team
  • Nooit eerder meldden zoveel medewerkers zich ziek

Spanningen in een team laten sluimeren, heeft een zware kost en kan nefast zijn voor de toekomst van jouw organisatie. Medewerkers geraken gedemotiveerd, krijgen stress en vallen uit. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen op vlak van performantie, productiviteit, efficiëntie en welzijn.

Soms zijn meningsverschillen en conflicten heel duidelijk zichtbaar maar meestal sluimeren ze onderhuids. Dan uiten zij zich in een voelbare spanning die de druk bij de werknemers gestaag doet toe nemen. Het is lastig om er de vinger op te leggen. Conflicten in een team herkennen is geen sinecure. Ze effectief aanpakken is moeilijk en vereist bepaalde competenties en vaardigheden.

Teambemiddeling is een manier om met conflicten in een groep om te gaan. Bemiddeling brengt de dialoog tussen de teamleden terug op gang. Het stelt hen in staat om op een andere manier met elkaar te communiceren. Door echt te luisteren, begrijpen zij wat voor eenieder belangrijk is. De medewerkers worden 'empowered' om van elkaar te zien wat hen echt drijft. Zij overstijgen het denken in standpunten en slagen er in te kijken naar onderliggende belangen. De externe bemiddelaar stimuleert dit groeiproces en ondersteunt het team in het vinden van eigen, constructieve oplossingen.

Hoe ga ik te werk?

Stap 1: Intake

De eerste stap is een kennismakingsgesprek waarin ik aandachtig luister naar jouw verhaal. Bemiddeling start steeds vanuit een concreet conflict en het is belangrijk dat ik hier een duidelijk zicht op krijg: Wie is betrokken? Is het conflict reeds geëscaleerd? Werd er al actie ondernomen? Op basis van die info stel ik een plan van aanpak voor. Mijn werkwijze stem ik vanzelfsprekend af op de specifieke situatie in jouw organisatie:

Starten met individuele (intake)sessies of net meteen met de volledige groep?
Bemiddelen tussen enkele medewerkers of aan de slag met het voltallige team?
Werken in meerdere korte sessies of gedurende (enkele) volle dagen?

Stap 2: Offerte op maat

Stap 3: Bemiddelingstraject

Indien je beslist verder met de Hefboom samen te werken, start ik het bemiddelingstraject op. Een bemiddeling is strikt vertrouwelijk. Dat betekent dat de bemiddelaar inhoudelijk niets terugkoppelt aan de opdrachtgever. Er worden dan ook geen verslagen opgemaakt.

Stap 4: Terugkommoment

Na afloop van de bemiddeling verzorg ik steeds een terugkommoment. De betrokken partijen kunnen dan aangeven hoe het loopt en of bijkomende ondersteuning gewenst is. Eventueel kunnen we gemaakte afspraken bijsturen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?