Spanning directie- en kaderleden

Je herkent wellicht volgende situaties:

  • Er is spanning tussen de directieleden
  • Collega-directeuren lijken elkaar niet meer te vertrouwen
  • Leidinggevenden krijgen hun teams niet meer mee
  • Doelstellingen worden niet behaald
  • Mijn staf presteert ondermaats

De tussenkomst van een externe, onafhankelijke bemiddelaar, kan in deze context hoge kosten, veel energie en menselijk leed vermijden.

Op directie- en kaderniveau functioneert het niet meer zoals je wenst. Je ondernam reeds tal van pogingen om het niveau terug op te krikken maar dat lukt niet (alleen). Jouw staf leeft op gespannen voet en dit dreigt zich te vertalen in verminderde bedrijfsresultaten.

Deze conflicten aanpakken is moeilijk. Een onafhankelijke, neutrale, externe partij kan hier het verschil maken. In mijn rol van bemiddelaar in sociale zaken en als expert in omgaan met conflicten, kan ik het vertrouwen krijgen van iedere betrokkene. Vanuit deze positie kan ik de dialoog terug op gang brengen en jullie als directieteam opnieuw op het juiste spoor zetten.

Een bemiddelaar in deze context heeft een heel specifieke rol. Ik breng de betrokken partijen samen rond de tafel en geef iedereen een forum om te uiten wat vaak al heel lang op de lever ligt. Ik begeleid het communicatieproces en stimuleer onderling begrip en luisterbereidheid. Dankzij mijn interventie zullen de partijen zelf tot oplossingen komen en herstelt de werkrelatie.

Ik respecteer hierbij een aantal werkingsprincipes:

Neutraliteit: ik kies geen partij voor de ene of de andere partij
Vertrouwelijkheid: de inhoud van de bemiddelingsgesprekken is 100% vertrouwelijk
Vrijwilligheid: bemiddelen kan alleen als alle partijen dat zelf willen

Hoe ga ik te werk?

Stap 1: Intake

Tijdens een eerste gesprek luister ik naar jouw verhaal ten einde zicht te krijgen op de situatie: Wie is betrokken? In welke mate is het conflict geëscaleerd? Welke actie's werden al ondernomen?

Op basis van de info die je mij geeft, stel ik een plan van aanpak voor. Mijn werkwijze stem ik af op de specifieke situatie in jouw organisatie:

  • Starten met individuele (intake)sessies of net meteen met het voltallige directieteam?
  • Bemiddelen tussen enkele leden van de staf of stralen de discussies af op de voltallige staf?
  • Werken in meerdere korte sessies of gedurende (enkele) halve of volle dagen?

Stap 2: Offerte op maat

Stap 3: Bemiddelingstraject

Indien we met elkaar gaan samenwerken, start ik het bemiddelingstraject op. Een bemiddeling is strikt vertrouwelijk. Dat betekent dat de bemiddelaar inhoudelijk niets terugkoppelt aan de opdrachtgever. Er worden dan ook geen verslagen opgemaakt.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?