Conflicten tussen medewerkers

Overal waar mensen samen werken, ontstaan conflicten. Dat is normaal want de werkvloer is de plek bij uitstek waar verschillende mensen met verschillende visies en verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

Denk hierbij aan conflicten op vlak van:

 • Psychosociaal welzijn
  • pesten
  • ongewenst gedrag
  • agressie
 • Macht en hiërarchie
 • Ontslag
 • Samenwerking

Arbeidsconflicten kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Heel wat professionals (vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, hr-managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen) houden zich met dit thema bezig. Daarnaast kan je ook een professionele bemiddelaar als derde partij ter hulp roepen om de conflictpartijen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Op die manier kan het conflict op informele wijze aangepakt worden.

Deze werkwijze biedt allerlei voordelen:

 • De procedure verloopt intern
 • De betrokkenen blijven 100 % eigenaar van het conflict
 • Vaak sneller en goedkoper

Hoe ga ik te werk?

Stap 1: intake

Tijdens een eerste gesprek luister ik naar jouw verhaal. Bemiddeling start steeds vanuit een concrete situatie en het is belangrijk dat ik daar zicht op krijg. Inhoudelijk hoef ik niet veel te weten van het conflict. Wel is het belangrijk dat ik duidelijk weet wie betrokken is en welke actie al ondernomen werd. Ik leg ook duidelijk uit dat ik mij houd aan een aantal basisprincipes en wat die voor jou betekenen: meerzijdige partijdigheid, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

Stap 2: bemiddelingstraject

Ik start het bemiddelingstraject op. Dat zal bestaan uit een aantal sessies met de betrokken partijen. Tijdens die gesprekken begeleid ik hen door een aantal fasen. Hierbij respecteer ik het tempo van de mensen zelf.

Stap 3: concrete afspraken

Het resultaat van het bemiddelingstraject is meestal een lijst met afspraken voor samenwerking, uiteraard binnen vooraf bepaalde limieten. Deze afspraken, die het resultaat zijn van een doorleefd proces, zijn gedragen door alle betrokkenen. Ze zullen dus beter nageleefd worden en duurzaam zijn.

Stap 4: duurzame resultaten

Omdat ik tijdens de bemiddeling werk aan een andere vorm van communicatie en aan de verbetering van de onderlinge interacties, verhogen de oplossingsvaardigheden van de betrokkenen. Mensen worden conflictvaardiger en hierdoor vermindert de kans op nieuwe escalatie.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?