Teambemiddeling

Je herkent wellicht volgende situaties:

 • Mijn team lijkt wel op een kleuterklas
 • Ik doe zoveel moeite en toch krijg ik ze niet mee
 • Ik krijg de neuzen maar niet in dezelfde richting
 • Er hangt een negatieve sfeer in mijn team
 • Nooit eerder meldden zoveel medewerkers zich ziek

Spanningen in een team laten sluimeren, heeft een zware kost en kan nefast zijn voor de toekomst van jouw organisatie. Medewerkers geraken gedemotiveerd, krijgen stress en vallen uit. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen op vlak van performantie, productiviteit, efficiëntie en welzijn.

Lees meer

Spanning directie- en kaderleden

Je herkent wellicht volgende situaties:

 • Er is spanning tussen de directieleden
 • Collega-directeuren lijken elkaar niet meer te vertrouwen
 • Leidinggevenden krijgen hun teams niet meer mee
 • Doelstellingen worden niet behaald
 • Mijn staf presteert ondermaats

De tussenkomst van een externe, onafhankelijke bemiddelaar, kan in deze context hoge kosten, veel energie en menselijk leed vermijden.

Lees meer

Vakbonden

Je herkent wellicht volgende situaties:

 • Elk vakbondsoverleg lijkt wel een strijd
 • Elk voorstel tot wijziging stuit bij jouw vakbond op een 'njet'
 • Er wordt niet langer op de bal maar wel op de man gespeeld
 • Vakbondseisen lijken onredelijk en onrealistisch
 • Secretarissen spreken liever met de pers dan met de directie

Ook in jouw organisatie neemt de vakbond een onmiskenbare en belangrijke plaats in. Je gaat met hen in overleg en betrekt hen bij de bedrijfsvoering. Zij zijn jouw sociale partners. Toch voelt een partnerschap soms veraf.

Lees meer

Conflicten tussen medewerkers

Overal waar mensen samen werken, ontstaan conflicten. Dat is normaal want de werkvloer is de plek bij uitstek waar verschillende mensen met verschillende visies en verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

Denk hierbij aan conflicten op vlak van:

 • Psychosociaal welzijn
  • pesten
  • ongewenst gedrag
  • agressie
 • Macht en hiërarchie
 • Ontslag
 • Samenwerking

Lees meer

Wil je meer informatie of een afspraak maken?