Samenwerking VERSTERKEN

Samenwerken is niet altijd makkelijk en hoe meer mensen, hoe complexer het wordt. We verwachten veel van elkaar. En iedereen heeft zijn eigen standpunten en ideeën, zijn eigen aanpak, tempo en ambitie. Zijn eigen achtergrond, persoonlijkheid en ervaring. Iedereen is anders, iedereen is uniek.

Al die verschillen zijn een bron van rijkdom maar ze vormen evenzeer een voedingsbodem voor spanningen en conflict.

We hebben de neiging om onze conflicten uit de weg te gaan. We vinden het moeilijk om de ander in de ogen te kijken en te zeggen wat we te zeggen hebben. We gaan er vaak met een boog omheen en hopen dat de situatie zich vanzelf zal oplossen. Echter, het tegenovergestelde is meestal waar. Onderhuidse spanningen gaan sluimeren en zetten onze samenwerking onder druk.

In deze situatie kan bemiddeling wonderen doen.

Je herkent misschien wel één van deze situaties:

 • Er hangt een negatieve sfeer in mijn team
 • Ik doe zoveel moeite en toch krijg ik ze niet mee
 • Vroeger was het echt fijn samenwerken maar vandaag merk ik daar nog maar weinig
 • In mijn directieteam lijken collega-directeuren elkaar niet langer te vertrouwen
 • Ik wordt gepest op het werk
 • Ik kan niet (langer) op hem/haar rekenen
 • Onze aanpak is zo verschillend dat samenwerken haast onmogelijk wordt

Sluimerende en vaak geëscaleerde conflicten zelf aanpakken is moeilijk. De tussenkomst van een neutrale, externe, onafhankelijke bemiddelaar kan hier het verschil maken en hoge kosten, veel energie en menselijk leed vermijden.

Bemiddelen bij samenwerkingsconflicten is mijn expertise. Ik breng de betrokken partijen samen rond de tafel en geef iedereen een forum om te uiten wat vaak al heel lang op de lever ligt. Ik begeleid het communicatieproces en stimuleer onderling begrip en luisterbereidheid. Dankzij mijn interventie zullen de partijen zelf tot oplossingen komen en herstelt de werkrelatie.

Een bemiddelaar in deze context heeft een heel specifieke rol. Ik respecteer hierbij een aantal werkingsprincipes:

 • Neutraliteit: ik kies geen partij voor de ene of de andere partij
 • Vertrouwelijkheid: de inhoud van de bemiddelingsgesprekken is 100% vertrouwelijk
 • Vrijwilligheid: bemiddelen kan alleen als alle partijen dat zelf willen

Hoe ga ik concreet te werk?

Stap 1: Intake

Afhankelijk van de situatie contacteert één van de partijen mij rechtstreeks of is het een andere partij (vb. HR-verantwoordelijke, leidinggevende, CEO) die de aanmelding doet.

We spreken een moment af voor een intakegesprek.

Tijdens dat gesprek leg ik precies uit hoe bemiddeling werkt en wat er verwacht kan worden. Ik luister ook aandachtig naar de verhalen die spelen. Bemiddeling start vanuit een concrete spanning en het is belangrijk dat ik hier een duidelijk zicht op krijg: Wie is betrokken? Is het conflict reeds geëscaleerd? Werd er al actie ondernomen?

Stap 2: Offerte op maat

Op basis van die info uit het intakegesprek maak ik een offerte en stel ik een plan van aanpak voor:

 • Starten met individuele sessies of net meteen met alle partijen samen?
 • Bemiddelen tussen enkele medewerkers of vennoten of aan de slag met een voltallig team?
 • Werken in meerdere korte sessies of gedurende (enkele) halve of volle dagen?

Stap 3: Bemiddelingstraject

Bemiddeling is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek gebaseerd op dialoog. De gesprekken verlopen gefaseerd:

 1. Beeldvormingsfase: waar gaat het over?
 2. Exploratiefase: wat zijn de onderliggende belangen?
 3. Oplossingsfase: welke oplossingen zijn haalbaar voor iedereen?

Afhankelijk van de situatie, ondertekent iedereen (alle betrokken partijen en de bemiddelaar) de bemiddelingsovereenkomst of het zogenaamde bemiddelingsprotocol. Via dit document spreken we onder meer af dat een aantal bemiddelingsprincipes gerespecteerd worden: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit van de bemiddelaar.

Stap 4: Facultatief Terugkommoment

Na afloop van de bemiddeling verzorg ik facultatief een terugkommoment. De betrokken partijen kunnen dan aangeven hoe het loopt en of bijkomende ondersteuning gewenst is. Eventueel kunnen we gemaakte afspraken bijsturen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?