Samenwerking STARTEN

Een professionele samenwerking tussen 2 of meerdere personen is vergelijkbaar met een huwelijk. Je start met heel veel enthousiasme, drive, dromen en ambitie. Net als bij een liefdesrelatie is een samenwerkingsverband een relatie met ups en downs, vallen en opstaan. Wat als de samenwerking niet loopt zoals gepland, als er kinken in de kabel komen of het "project" niet wil lukken? Hoe gaan we als business partners hiermee om?

Goede afspraken maken goede vrienden, toch? Afspraken die gemaakt worden om nooit uit de kast te komen, maar hun gewicht dubbel en dik in goud waard zijn wanneer het tot conflicten komt. Voor de opmaak van samenwerkingscontracten en aandeelhouderscontracten kan je bij De Hefboom terecht. Daarbij is er aandacht voor zowel het zakelijke als het menselijke aspect van samenwerken.

We zetten bovendien in op conflictpreventie door jullie te versterken in jullie conflictvaardigheden. Als je begrijpt hoe conflicten ontstaan, hoe je ze kan herkennen en hoe je ze kan bespreken, is het mogelijk veel ellende te voorkomen en te groeien naar een comfortabele, duurzame samenwerking.

Hoe ga ik concreet te werk?

Stap 1: Intakegesprek

Alle partijen zijn aanwezig en we bespreken hoe ver jullie staan in de concretisering van jullie samenwerkingsplannen. We bepalen samen wat specifiek nodig is om een duurzaam samenwerkingsverband (verder) uit te bouwen.

Stap 2: Offerte op maat

Stap 3: Samenwerkingsgesprekken

Dit doen we aan de hand van een inhoudsopgave (canvas). In deze fase krijgen de partijen soms 'huiswerk' zodat de gesprekken aan de bemiddelingstafel zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen.

Stap 4: Redactie van de samenwerkingsovereenkomst (met nazicht door een jurist)

Stap 5: Akkoord en ondertekening over de overeenkomst

Stap 6: Conflictpreventieworkshop

Als de samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomst een feit is, maken wij het verschil door nog een stapje verder te gaan. In een workshop van een halve dag versterken we jullie conflictvaardigheden. Als je begrijpt hoe conflicten ontstaan, hoe je ze kan herkennen en tijdig bespreken, is het mogelijk veel ellende te voorkomen en te groeien naar een comfortabele, duurzame samenwerking.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?