Conflictmanagementsysteem

Een doordacht conflictbeleid maakt een noodzakelijk en cruciaal onderdeel uit van jouw hr-beleid, diversiteits- en/of welzijn- en preventiebeleid. De manier waarop een organisatie omgaat met conflict heeft rechtstreeks effect op het welzijn van haar medewerkers.

Duidelijke regels over omgaan met verschil - in denken, in doen én in zijn - schept een cultuur van openheid, begrip en authenticiteit. Mensen moeten weten dat zij voor hun mening mogen uitkomen, hoe zij dat best doen, wanneer en met wie zij hierover kunnen spreken. Heldere communicatieregels moedigen medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen. Door feedback te geven en te ontvangen, door met 'open mind' te luisteren naar elkaar worden mensen in staat gesteld een belangrijk groeiproces door te maken.

Dankzij de uitbouw van een conflictmanagementsysteem ontstaat een dynamiek van open dialoog. Er komt ruimte voor creativiteit en innovativiteit. Waar mensen zich gehoord en erkend voelen, verhoogt de motivatie en is het goed om werken. Organisaties die de moed hebben om conflicten aan te pakken, zullen zich onderscheiden en kunnen de concurrentie een stap voor blijven.

Wat levert dat op?

  • Helder beleid rond omgaan met conflicten binnen en rondom de organisatie.
  • Conflicten worden tijdig herkend, besproken en opgelost
  • Positieve impact op de werksfeer
  • Medewerkers voelen zich gewaardeerd 
  • Hogere motivatie & inzet
  • Lager ziekteverzuim
  • Creativiteit & inovativiteit neemt toe
  • Hogere productiviteit
  • Hogere klantentevredenheid
Wil je meer informatie of een afspraak maken?