Casusbesprekingen (individueel of in groep)

Elke leidinggevende, HR-professionals, manager, (school)directeur heeft te maken met spanningen en conflicten in zijn/haar werkcontext. Steeds vaker krijg ik de vraag om feedback te geven over de manier waarop zij hiermee om gingen.

Zij voelen het belang van sterke conflictvaardigheden goed aan hebben nood aan een klankbord achteraf. Heb ik het goed aangepakt? Wat kon toch beter? Waarom hebben mensen op die manier gereageerd? Hoe kan ik dat in de toekomst anders/beter doen?

Een grondige evaluatie van jouw concrete casus biedt enorme groeikansen. Ik begeleid jou bij de analyse van jouw conflictaanpak. Uiteraard geef ik daarbij uitgebreid tips en reik ik de nodige handvatten aan om in de toekomst nog sterker door een moeilijke situatie te gaan.

Casusbesprekingen zijn ook erg zinvol voor groepen. Ging je met jouw team door een spannende, conflictueuze periode en is de wind ondertussen gaan liggen? Dan is het meer dan de moeite waard om eens stil te staan bij het proces waar jullie als groep door gingen. Minstens even boeiend is om ook een te bekijken waar het jullie heeft gebracht. Kwamen jullie er net sterker uit of is het gevonden evenwicht nog erg broos en kwetsbaar? In dat laatste geval bespreken we samen wat nodig is om jullie hernieuwde fundamenten te verstevigen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?