Casusbespreking

Elke professional - leidinggevende, HR-professionals, manager, directeur - heeft te maken met spanningen en conflicten in zijn/haar werkcontext. Steeds vaker krijg ik de vraag om feedback te geven over de manier waarop zij hiermee om gingen.

Zij voelen het belang van sterke conflictvaardigheden goed aan hebben nood aan een klankbord achteraf. Een grondige evaluatie van jouw concrete casus biedt enorme groeikansen. Ik begeleid jou bij de analyse van jouw conflictaanpak. Uiteraard geef ik daarbij uitgebreid tips en reik ik de nodige handvatten aan om in de toekomst nog sterker door een moeilijke situatie te gaan.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?