Bemiddelend leiderschap

Je hoeft natuurlijk niet bij elke discussie meteen een bemiddelaar aan te stellen. Als je een conflict tijdig aanpakt, dus als het nog niet te zeer geëscaleerd is, kan je zelf nog veel doen. Via individuele begeleiding of conflictcoaching, ondersteun ik jou van heel nabij om op een constructieve manier door een lastige, spannende periode op het werk te gaan.

Ik adviseer ook managers en leidinggevenden bij de communicatie van moeilijke boodschappen. Want dankzij een zorgvuldige voorbereiding en professionele aanpak zal jouw boodschap beter gehoord en sneller aanvaard worden. De kans op sabotagegedrag achteraf neemt af.

Het belang van sterke conflictvaardigheden wordt niet langer onderschat. Steeds vaker krijg ik de vraag om feedback te geven over de manier waarop teams en/of hun leidinggevende met (menings)verschillen en spanningen zijn omgegaan. Een grondige evaluatie van een concrete casus biedt enorme groeikansen.

Herkenbare én normale situaties maar niet altijd makkelijk om mee om te gaan:

  • Mijn team gaat door een belangrijke transitie maar sommige medewerkers krijg ik echt niet mee
  • Deze beslissing gaat weerstand oproepen. Hoe communiceer ik best?
  • Ik heb de indruk dat sommige medewerkers eerder tegen- dan samenwerken. Hoe kan ik dat omkeren?
  • Twee van mijn medewerkers liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Ik heb al meer dan eens met hen gesproken maar we geraken er niet uit.

Door consequent een aantal communicatie- en bemiddelingstechnieken toe te passen, kom je een heel eind en kan je het tij vaak keren.

Medewerkers, teams en organisaties die erin slagen duurzame oplossingen te vinden voor hun conflicten, gaan er stevig op vooruit. Ze bereiken een nieuwere, sterkere en diepere vorm van samenwerking en zijn beter dan anderen in staat om te gaan met verschil en diversiteit in de toekomst.

Bij de Hefboom kan je onder andere terecht voor:

Wil je meer informatie of een afspraak maken?