2-daagse masterclass: verschil & conflict op het werk

Wij geloven in de kracht van verschillende visies binnen een team. Ook al kunnen die leiden tot spanning en conflict. Leidinggevenden die begrijpen dat conflict een noodzakelijke voorwaarde is voor groei, maken werkelijk het verschil. Hun teams zijn hechter, performanter en innovatiever. Hun medewerkers zijn gelukkiger.

Na deze opleiding zie je het potentieel in een conflict en trek je moeiteloos de kaart van de dialoog. Je begrijpt de specifieke conflictdynamiek en voorkomt dat conflicten escaleren en/of onderhuids blijven sluimeren. Je komt, samen met je medewerkers tot duurzame, gedragen oplossingen. Hierdoor sta je zonder meer sterker in je leidinggevende rol.

PROGRAMMA

Dag 1: 5 december 2017

Inzicht in conflict

  • Wat is een conflict?
  • Bedreiging of kans?
  • Soorten conflicten

Conflictstijlen: het Thomas-Kilmann model

Conflictescalatie: de escalatieladder van Glasl

Standpunten versus belangen

Gespreksvaardigheden en communicatietechnieken

Dag 2: 14 december 2017

Aan de slag met je eigen conflictstijl

Aan de slag met een concrete casus:

  • Conflictdiagnose
  • Voorbereiding conflictgesprek
  • Conflictgesprekken faciliteren

DOELGROEP & AANPAK

De opleiding richt zich in eerste instantie naar leidinggevenden - middel- en topmanagement - maar is ook een meerwaarde voor andere professionals (advocaten, stafmedewerkers, vakbondsmensen, vertrouwenspersonen, ...) die doeltreffend met conflicten willen omgaan.

Conflicten zijn complex. Een theoretisch kader is noodzakelijk om met conflicten en spanningen aan de slag te kunnen. Tegelijk is de opleiding ook erg praktisch omdat er veel ruimte is voor interactie en oefenen, bij voorkeur aan de hand van eigen ingebrachte casussen.

PRAKTISCH

Wanneer: 5 & 14 december 2017, telkens van 9.30 tot 17.00 u (ontvangst vanaf 9.00 u)

Waar: dpcm Mechelen

Prijs: 420 euro per persoon, exclusief 21% BTW (voor 2 dagen, verzorgde broodjeslunch + koffie & water inbegrepen)

Minstens 6 en maximum 12 deelnemers

Trainers: Dominique Renders en/of Luc De Cleir (www.funkafy.be). Beiden bemiddelaars en communicatieprofessionals met jarenlange praktijkervaring in leidinggevende functies.

INSCHRIJVEN

Stuur een mailtje naar [email protected] om in te schrijven.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?