De Hefboom - Bemiddeling en conflicthantering - Diest

Welkom op mijn website!

Archimedes' wijze uitvinding inspireerde mij bij het kiezen van mijn bedrijfsnaam. Dankzij de hefboom kan je met weinig kracht enorm veel in beweging zetten. Dat is exact wat ik - via bemiddeling en gespreksbegeleiding - ook doe.

Meningsverschillen en conflicten zijn alom tegenwoordig: thuis, in de familie, op het werk, tussen vrienden of buren. Heel normaal en toch wordt er nauwelijks over gesproken. Soms is een discussie of ruzie zo geëscaleerd dat de partijen er zelf niet meer uit geraken. Een externe, neutrale partij is dan een enorme meerwaarde.

Bemiddeling is bovendien méér dan een efficiënte manier om conflicten op te lossen. Het is een filosofie, een basishouding die we allemaal kunnen leren. Laat een ruzie niet duren maar spreek het uit. Samen met mij, hier en nu want het is zoveel fijner om vanuit rust en harmonie met elkaar samen te leven en samen te werken

Dominique Renders, erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken

Cabaretstraat 7, Diest

Wil je meer informatie of een afspraak maken?